Zahájení školního roku 2021/2022

autor: | 29. srpna 2021

Všichni se uvítáme s žáky ve středu 1. září v 8 h za kavárnou.
Program je připraven do 9 h, ŠD ani ŠJ tento den není pro žáky zajištěna.
Do školy nepůjdeme, přezuvky, aktovky nechte doma.

2. září – čtvrtek – 1. ročník má do 10 h, mohou vyčkat na oběd do 12:15 h v ŠD a pak zůstat v ŠD jsou-li žáci přihlášeni; 2. – 5. ročník mají do 12h

ŠD – ranní i odpolední ŠD v provozu

ŠJ – všichni žáci, kteří chodili do jídelny jsou od 2. 9. automaticky přihlášeni, pokud nechcete, aby vaše dítě šlo na oběd, je potřeba ho odhlásit, kontakty viz. Školní jídelna

3. září – pátek – všichni žáci mají do 12h