Zápis do ZŠ

Zápis do 1. ročníku 2023/2024 se konal prezenčně 4. 4. 2023 v prostorách školy od 13 h do 16 h.

Na osobní schůzce zákonný zástupce odevzdává žádost, kterou může vyplnit na místě nebo předem, pokud si ji doma vytiskne. K prezenčnímu zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, který přijde s dítětem a jeho rodný list.

V případě cizinců kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adresu pobytu.

Naše škola vám také nabízí tyto možnosti:

Do 1 ročníku 2023/2024 budou zapsán děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Žádost podává i dítě, které mělo odklad školní docházky.

Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce 2023/2024

Žádost o odklad povinné školní docházky

PPP Liberec:

telefon: 482 710 517, mobil: 731 488 235, e-mail: info@pppliberec.cz

O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu, tedy nejdéle 26. 4. 2023. K dispozici je pro Vás žádost. K žádosti o odklad školní docházky, musí  zákonný zástupce při zápisu odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Budete-li mít nějaké dotazy, můžete kontaktovat paní ředitelku ve všední den od 13:00 do 15:00 na telefonním čísle 725 814 923.