Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Posláním ŠPP je vytvářet příjemné sociální a pracovní klima, které vede k osobní pohodě všech. Inspirujeme pedagogy i žáky k tomu, aby poznali sami sebe, objevili svoje talenty a dostali ze sebe to nejlepší.

ŠPP hledá a zabezpečuje otevřenou nabídku aktivit pro:

  • zvládání učebních nároků školy s ohledem na individuální možnosti;
  • hledání a řešení příčin slabého prospěchu;
  • bezpečné sdílení osobních, vztahových či rodinných nepohod.

Činnost ŠPP zajišťuje:

Výchovný poradce
Mgr. Dagmar Vondráčková
Kontakt: e-mail: vondrackova@skolajps.cz
tel: 725 814 923

Metodik prevence a speciální pedagog
Mgr. Daniela Majtyková
Kontakt: e-mail: majtykova@skolajps.cz
tel: 792 750 780