Základní škola

 

Principy naší školy

Respektujeme individualitu každého žáka.

Hodnotíme slovně. – Budujeme bezpečné prostředí bez zkoušení, známkování a srovnávání.

Příroda je náš učitel. – Učíme se venku minimálně jednou týdně. Organizujeme projektové dny v přírodě.

Jsme malotřídní škola. = Máme věkově smíšené třídy s maximálním počtem 15 žáků.

Anglický jazyk se učíme už od 1. třídy.

Hejného metoda – respektujeme 12 klíčových principů Hejného metody nejen v matematice. Vedeme děti, aby samy objevovaly s radostí matematické zákonitosti. Učíme se argumentovat, obhajovat vlastní názor i naslouchat ostatním.

Kritické myšlení – Všichni učitelé absolvovali speciální školení RWCT. Metody práce využíváme při práci s textem ve všech předmětech.

Využíváme služby speciálního pedagoga.

Podrobné informace o škole

Základní škola má kapacitu 74 žáků od 1. 9. 2017. Výuka probíhá ve třech třídách, ve kterých jsou vzděláváni žáci 1. až 5. ročníku. Od 1. ročníku mají žáci anglický jazyk. Někteří žáci mají individuální vzdělávání (tzv. domácí škola) a do naši školy jezdí v prvním ročníku čtyřikrát na přezkoušení, další roky dvakrát. Podkladem pro hodnocení práce je Portfolio, které si žáci v domácím vzdělávání vytváří a je pro samotné hodnocení stěžejní.

V naší škole hodnotíme po celou dobu školní docházky slovně, od pátého ročníku v průběhu roku a na vysvědčení také známkami.

Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a pro všechny žáky je k dispozici 10 notebooků s řadou výukových programů pro všechny předměty a hra Matemág.