Projekty

Za hranice výběžku

Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí. V letech 2018-2021 jsou pro učitele školy naplánovány 4 zahraniční kurzy zaměřené na metody výuky angličtiny, němčiny a na práci s dětmi se speciálními potřebami. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+.