Pedagogický sbor

ředitelka školy:

Mgr. Dagmar Vondráčková

vondrackova@skolajps.cz

725 814 923

zástupce ředitelky v době nepřítomnosti:

Mgr. Daniela Majtyková

majtykova@skolajsp.cz

792 750 780

finanční referentka (sekretářka školy):

Libuše Velzelová

velzelova@skolajps.cz

792 779 532

pedagogický sbor:

Mgr. Dagmar Vondráčková – třídní učitelka 2. a 3. ročníku – vondrackova@skolajsp.cz

Mgr. Lenka Diškantová – třídní učitelka 1. a 4. ročníku – diskantova@skolajps.cz,

Viktorie Novotná Dis. – třídní učitelka 5. ročníku – novotna@skolajps.cz

Mgr. Soňa Joštová – učitelka pro žáky v domácím vzdělávání (individuální vzdělávání) – jostova@skolajps.cz

Mgr. Berenika Bilíková – učitelka Pč, Vv, Přírodověda, asistent pedagoga – bilikova@skolajps.cz

Mgr. Daniela Majtyková – speciální pedagog – majtykova@skolajsp.cz

Asistenti pedagoga:

Olga Cecoicecoi@skolajps.cz

Drahoslava Holanováholanova@skolajsp.cz

Libuše Velzelovávelzelova@skolajps.cz

Monika Hradcováhradcova@skolajps.cz