Pedagogický sbor

ředitelka školy:

Mgr. Dagmar Vondráčková

vondrackova@skolajps.cz

725 814 923

zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Daniela Majtyková

majtykova@skolajsp.cz

792 750 780

finanční referentka – vedoucí školní jídelny (sekretářka školy):

Libuše Velzelová

velzelova@skolajps.cz

792 779 532

pedagogický sbor:

Mgr. Dagmar Vondráčková – třídní učitelka 1. ročníku – vondrackova@skolajsp.cz

Mgr. Karolína Blažková – třídní učitelka 2. ročníku – blazkova@skolajps.cz

Vojtěch Vašátko, DiS. – třídní učitel 3., 4., 5. ročníku – vasatko@skolajps.cz

Mgr. Daniela Majtyková – speciální pedagog – majtykova@skolajsp.cz

Mgr. Berenika Bilíková – učitelka, vychovatelka ŠD – bilikova@skolajps.cz

Viktorie Novotná, DiS. – učitelka – novotna@skolajps.cz

Ewa Rylko – učitelka, asistentka pedagoga – rylko@skolajps.cz

Drahoslava Holanová – učitelka, asistentka pedagoga – holanova@skolajsp.cz 

Luboš Vondráček – učitel, asistent pedagoga – vondracek@skolajps.cz

Lucie Bartalosová, DiS. – asistentka, vychovatelka – bartalosova@skolajps.cz 

Monika Hradcová – vedoucí školní družiny – hradcova@skolajps.cz

Olga Cecoi – asistentka pedagoga – cecoi@skolajps.cz

Kamila Kolaříková – školní asistentka – kolarikova@skolajps.cz