Pedagogický sbor

ředitelka školy:

Mgr. Dagmar Vondráčková

vondrackova@skolajps.cz

725 814 923

zástupce ředitelky v době nepřítomnosti:

Mgr. Daniela Majtyková

majtykova@skolajsp.cz

792 750 780

finanční referentka –  vedoucí školní jídelny (sekretářka školy):

Libuše Velzelová

velzelova@skolajps.cz

792 779 532

pedagogický sbor:

Mgr. Dagmar Vondráčková – třídní učitelka 1. a 2. ročníku – vondrackova@skolajsp.cz

Mgr. Lenka Diškantová – třídní učitelka 3. až 5. ročníku a pro žáky individuálně vzdělávané (domácí škola) – diskantova@skolajps.cz,

Viktorie Novotná Dis. – učitelka Aj, Prvouky, Vlastivědy a TV – novotna@skolajps.cz

Mgr. Soňa Joštová – třídní učitelka skupiny žáků s individuálním vzdělávání (v domácím vzdělávání) – jostova@skolajps.cz

Mgr. Berenika Bilíková – učitelka Pč, Vv, Přírodovědy – bilikova@skolajps.cz

Mgr. Daniela Majtyková – speciální pedagog, učitelka TV – majtykova@skolajsp.cz

 

Asistenti pedagoga:

Olga Cecoicecoi@skolajps.cz

Drahoslava Holanováholanova@skolajsp.cz 

Luboš Vondráček – vondracek@skolajps.cz

Ewa Rylko – rylko@skolajps.cz

Petronela Černičková – cernickova@skolajps.cz

Školní asistent:

Petronela Černičková – cernickova@skolajsp.cz