Zápis do MŠ

I. fáze – vyzvednutí žádostí – 2. 5. – 6. 5. 2022

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřské školy budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A. Elektronická žádost

Najdete v dokumentech MŠ na internetové adrese:  https://skolajps.cz/materska-skola/dokumenty/

nebo na odkaze Škola Online:  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSJPS/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5011

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete využít variantu B.

B. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřské škole vám žádost vydají ve třídě mateřské školy nebo v kanceláři školy na základě domluvy v čase od 8h do 15h. Termín vyzvednutí si dohodněte telefonicky v kanceláři školy 792 779 532 nebo v MŠ 727 898 218, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí ZÁPIS – 17. května 2022 od 10 hod. do 15 hod ve třídě MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 7ynmd62;
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) info@skolajsp.cz;
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou;
  4. do schránky školy;
  5. osobní podání: na základě domluvy vhodného termínu s vedoucí učitelkou paní Stanislavou Hájkovou, tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost;
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování;
  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Budeme rádi, když přijdete osobně se svým dítětem a chvilku si s námi popovídáte, prohlídnete si školku.