Zápis do MŠ

I. fáze – vyzvednutí žádostí 

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřské školy budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti. Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A. Elektronická žádost

Najdete v dokumentech MŠ na internetové adrese:  https://skolajps.cz/materska-skola/dokumenty/

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete využít variantu B.

B. Vyzvednutí žádosti v mateřské škole

V mateřské škole vám žádost vydají ve třídě mateřské školy nebo v kanceláři školy na základě domluvy v čase od 8 do 15hodin.

Termín vyzvednutí si dohodněte předem telefonicky v kanceláři školy 792 779 532 nebo v MŠ 727 898 218.

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 7ynmd62
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) info@skolajsp.cz
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou
  4. do schránky školy
  5. osobní podání: na základě domluvy vhodného termínu s vedoucí učitelkou paní Stanislavou Hájkovou

Pokud bude podání učiněno osobně, pak je třeba při podání předložit:

  • žádost
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Budeme rádi, když přijdete osobně se svým dítětem, chvilku si s námi popovídáte a prohlédnete si školku.