Dokumenty

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 do 14:00 hodin. Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a cizí strávníci. Cizí strávníci si vyzvedají připravené ešusy s jídlem od 11: 15 do 11: 30 hodin před vchodem do jídelny, ale mohou se také v jídelně stravovat v době od 11:00 do 11:30 hodin. 

Stravné se platí nejdéle do 20. dne předchozího měsíce. Stravné je možno platit převodem na účet, nebo hotově v kanceláři školy. Kdo nemá včas zaplacený oběd, ztrácí nárok na oběd.

 

Sazby záloh:

1 000,- Kč za dítě MŠ

1 100,- Kč za dítě MŠ, které v daném školním roce dovrší 7 let

650,- Kč za žáka ZŠ

1 200,- Kč cizí strávníci 

Bankovní spojení: 115-8285960297/0100

Variabilní symbol zadá referentka školy paní Libuše Velzelová

velzelova@skolajps.cz

tel: 792 779 532

 

Ceny obědů a svačin dle věkových skupin:

MŠ 46,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 26,-Kč, odpolední svačina 10,-Kč)

MŠ 7 let ve školním roce 50,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 30,-Kč, odpolední svačina 10,-Kč)

ZŠ 7-10 let 30,- Kč (oběd)

ZŠ 11 let ve školním roce 32,- Kč (oběd)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září až srpen), ve kterém dosahují daného věku.

Cizí strávníci 60,- Kč (oběd)

 

vnitřní řád jídelny od 1.12.2022

Vnitřní řád jídelny platný od září 2021