Jídelna

Sazby záloh na jeden měsíc:

  • 1000 Kč na dítě MŠ
  • 1100 Kč na dítě MŠ, které v daném školním roce dovrší 7 let
  • 650 Kč na žáka ZŠ
  • 1 200 Kč cizí strávníci

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 60 Kč.

Žáci chodí na obědy od 12.00 hodin.