Jídelna

Sazby záloh na jeden měsíc:

  • 850 Kč na dítě MŠ
  • 900 Kč na dítě MŠ, které v daném školním roce dovrší 7 let
  • 500 Kč na žáka ZŠ
  • 1 000 Kč cizí strávníci

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 55 Kč.

Žáci chodí na obědy od 12.15 hodin.