Jídelna

Libuška Velzelová – vedoucí školní jídelny

Drahoslava Holanová – hlavní kuchařka

Pavel Hmiro – kuchař

V případě nutnosti odhlašování a přihlašování obědů využijte SMS zprávu na mobilní telefon 734 475 537.

Zálohy na stravné se platí dopředu k 20. dni v měsíci.

Bankovní spojení: 115-8285960297/0100. Variabilní symbol získáte u paní Velzelové. Ceny obědů a svačin dle věkových skupin najdete řádu školní jidelny v dokumentech. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září až srpen), ve kterém dosahují daného věku.

Sazby záloh na jeden měsíc:

  • 850 Kč na dítě MŠ
  • 900 Kč na dítě MŠ, které v daném školním roce dovrší 7 let
  • 500 Kč na žáka ZŠ
  • 1 000 Kč cizí strávníci

Cena jednoho oběda pro cizí strávníky je 55 Kč.

Žáci chodí na obědy od 12.15 hodin.