Domácí vzdělávání

Podporujeme rodiny, které chtějí vzít vzdělání svých dětí do vlastních rukou a přizpůsobit ho svým specifickým potřebám a životnímu stylu. 

Školský zákon umožňuje dětem učit se také doma i na cestách. Mohou docházet do různých neformálních dětských skupin, kroužků či mimoškolních kurzů, mít soukromé učitele – možností je spousta. 

kontakty:

  • domlouvání možnosti domácího vzdělávání na naší škole:

Mgr. Daniela Majtyková – speciální pedagog a zástupkyně ředitelky školy majtykova@skolajsp.cz

  • přezkoušení podle ročníků::

Ewa Rylko – třídní učitelka 1. ročníku – rylko@skolajsp.cz

Mgr. Karolína Blažková – třídní učitelka 2. ročníku – blazkova@skolajps.cz

Vojtěch Vašátko, DiS. – třídní učitel 3., 4., 5. ročníku – vasatko@skolajps.cz