Domácí vzdělávání

kontakty na pedagogy pro zákonné zástupce žáků s individuálním vzděláváním (domácí vzdělávání)

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy – vondrackova@skolajps.cz

Mgr. Daniela Majtyková, speciální pedagog a zástupkyně ředitelky školy – majtykova@skolajps.cz