Mateřská škola

Mateřská škola má kapacitu 28 dětí. Výuka probíhá v jedné třídě pro děti většinou od 3 do 6 let. Do mateřské školy mohou docházet i dvouleté děti maximálně v počtu 3.

Stanislava Hájková – vedoucí učitelka a logopedická asistentka – hajkova@skolajps.cz

Vlasta Bernatová – učitelka a logopedická asistentka – bernatova@skolajps.cz

Kamila Koláříková – asistentka pedagoga – kolarikova@skolajps.cz

Petronela Černičková – asistentka pedagoga – cernickova@skolajps.cz

tel. kancelář: 482 328 020, mobil MŠ: 727 898 218

Provoz MŠ:

6:30 – 16:30

Prostory naší Mateřské školy

Co děti v naší školce prožívají?

zveme Vás do fotogalerie na portálu rajce.net