Mateřská škola

Mateřská škola má kapacitu 28 dětí. Výuka probíhá v jedné třídě pro děti většinou od 3 do 6 let. Do mateřské školy mohou docházet i dvouleté děti maximálně v počtu 3.

Kontakt:

mobil MŠ: 727 898 218

Stanislava Hájková – vedoucí učitelka a logopedická asistentka – hajkova@skolajps.cz

Bc. Vlasta Bernatová – učitelka a logopedická asistentka – bernatova@skolajps.cz

Kamila Kolaříková – školní asistentka – kolarikova@skolajps.cz

 

Školné je stanoveno částkou 210 Kč/ měsíc za dítě. Předškoláci mají předškolní rok zdarma.

Platby za školné i stravné vyřizuje finanční referentka Libuše Velzelová – velzelova@skolajps.cz, tel: 792 779 532

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30

Prostory naší Mateřské školy

Co děti v naší školce prožívají?

zveme Vás do fotogalerie na portálu rajce.net