Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

autor: | 20. března 2022

Srdečně zveme budoucí prvňáčky s rodiči na zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023, který proběhne v úterý 26. 4. 2022 od 14 do 16 hodin v budově školy v I. třídě.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, který s dítětem přijde a v případě cizinců kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adresu pobytu.

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky, musí při zápisu odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Těšíme se na vás!