Informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023

autor: | 17. června 2022

Schůzka se bude konat ve škole v úterý 28. 6. 2022 od 15:30 hodin ve II. učebně. Předpokládaný konec v 17 h.

Program:

  • Úvodní informace, průběh prvních dnů školního roku
  • Informace o tom, co budou děti potřebovat, co zařídí škola, seznámení s učebními materiály, pomůckami, sešity, které budou žáci používat v průběhu roku, metody práce, hodnocení
  • Přístup do elektronické žákovské knížky, omlouvání atd.
  • Platby za stravné a školné v ŠD (přihlášky)
  • Otázky

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku